Västkustbanan, dubbelspårs-utbyggnad

Mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station byggs 24 km dubbelspår. Sträckan, som tidigare varit en stor flaskhals för resande persontrafik i västra Sverige, är en av de sista sträckorna att byggas ut till dubbelspår.

Skriv ut