Sänktunnel Citybanan

Den södra infarten till Stockholms Central består i dag av två spår som trafikeras av drygt 500 tåg varje dygn. Citybanan innebär två nya spår som enbart ska trafikeras av pendeltåg vilket samtidigt ökar kapaciteten för fjärr-, regional- och godståg. Projektet beräknas kosta 17 miljarder kronor och finansieras gemensamt av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Banverket. Hela Citybanan beräknas stå klar januari 2017. Projektet inkluderar 20 större entreprenader.

Skriv ut