Lännabanan

Den nya bron över E4:an ingår i Lännabanan som är en återstående del av det stora smalspårsnätet i Roslagen. Detta järnvägsnät förband bland annat Norrtälje, Stockholm och Uppsala med varandra. Lännabanan är idag en av de längsta smalspåriga museijärnvägarna i Sverige med sina dryga 33 km mellan Uppsala och Länna.

Den estetiska utformningen är tilltalande med ett mycket slankt mellanstöd. Den blå nyansen ger bron ett smäckrare intryck genom att ”bryta loss” dragbandet från den grå trågsidan.

Ladda ner PDF Skriv ut