June 2022

Hagastaden

2022-06-22

Hagastaden utgör en viktig del i Stockholms visionsprogram. Bärande idéer till områdets utveckling är en innovativ och växande region som...

Läs mer

FSE209 Huvudtunnel Skärholmen

2019-05-17

Förbifart Stockholm skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att i tunnel passera Stockholm i stället för som...

Läs mer

Trafikplats Häggvik

2019-05-17

Trafikplats Häggvik utgör E4 Uppsalavägens anslutningen till Förbifart Stockholm som skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att...

Läs mer

Sänktunnel Citybanan

2011-02-13

Den södra infarten till Stockholms Central består i dag av två spår som trafikeras av drygt 500 tåg varje dygn....

Läs mer

Norra länken E20

2010-02-21

NL 51 var en av de största entreprenaderna i Norra Länken-projektet och som förbinder Norrtull med Värtahamnen och Lidingö. Tunneln...

Läs mer

Götatunneln

2004-01-30

Götaleden är en av Göteborgs mest trafikerade vägar. Leden går längs Göta älvs södra sida genom centrum och utgör idag...

Läs mer

Södra Länken

2000-01-29

Södra Länken utgörs av en trafikled i Stockholm som binder samman Essingeleden, Huddingevägen, Nynäs-vägen och Värmdöledenär. Den 6 km långa tunneln...

Läs mer