fornlamningar_rysstigarschaktet

Fornlämningar i Rysstigarschaktet vid Södermalmstorg

Comments are closed.