Brodepån

Brodepån ingår i en övergripande plan för att ge invånarna i Stockholms län en bättre pendeltågstrafik. Genom att tågen står uppställda inomhus minskar risken för klotter och vandalisering och problemen med snö och isbildning. Tillsammans med en ny generation pendeltåg ska depån ge resenärerna en pålitligare trafik med bättre punktlighet, högre bekvämlighet och färre inställda avgångar.

Skriv ut