”Det finns en öppen kultur som genomsyrar hela företaget där vi tar tillvara på varandras kunskaper och bollar fram idéer tillsammans. På det sättet lär jag mig mycket varje dag från mina kollegor och från projekten jag jobbar i.”