Hoppa till innehåll

Underhåll före nybyggnation – fokus på hållbarhet i klimatkrisen

ELU har sedan länge kontinuerligt arbetat med reparationsuppdrag inom bygg, anläggning och marin. Det inkluderar till exempel tillståndsbedömningar och åtgärdsförslag, reparationshandlingar i form av ritningar och beskrivningar samt drift- och underhållsplaner, ofta genom långsiktiga ramavtal. Genom att utföra projekt med fokus på reparation och underhåll kan ELU bidra till minskad klimatpåverkan för byggnader och anläggningar över tid.

Miljömedvetenhet och teknisk expertis

ELUs reparationsuppdrag är förankrade i företagets miljömål, kopplade till Life Cycle Assessment (LCA)-analyser. Genom att uppmuntra beställare att överväga reparation och förstärkning istället för nybyggnation arbetar ELU för att minimera klimatpåverkan och förlänga infrastrukturens livslängd.

– Det är viktigt att upptäcka och åtgärda skador i ett tidigt skede för att minimera påverkan och förlänga livslängden på konstruktioner. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra reparationsprocesserna genom att integrera ny teknologi och innovation, såsom kolfiberförstärkningar och kristalliserande betongteknologi, i våra metoder, säger Markus Steiner, hållbarhetsansvarig på ELU Konsult.

En ökad efterfrågan på hållbara lösningar

ELU har sedan länge varit engagerade i reparationsuppdrag, i vilket efterfrågan har ökat de senaste åren. Delvis på grund av en ökad medvetenhet om klimatkrisen och delvis till följd av ett ökat behov av hållbara lösningar. Variationen i reparationsuppdragen korrelerar ofta med cyklerna inom byggbranschen, där perioder med en mer intensiv byggverksamhet till större grad efterföljs av behov av underhåll och reparation av äldre infrastruktur.

En prioritet hos oss är att säkerställa att våra medarbetare alltid kan leverera högkvalitativ rådgivning till våra kunder, vilket vi gör genom utbildning och kunskapsförmedling inom materialkunskap och teknologier för reparation.

Markus Steiner, hållbarhetsansvarig på ELU Konsult

Kompetens och utbildning – nycklar till en framgångsrik projektering

Framgången inom reparationsarbeten bygger till stor del på medarbetarnas tekniska expertis inom strukturanalys och materialkunskap, och genom kontinuerliga utbildningar kan ELU säkerställa att rätt kompetens finns för rätt uppdrag.

– Genom att kombinera förstärkningar och reparationer kan vi, med vår långa erfarenhet och specialistkompetens inom detta, erbjuda skräddarsydda lösningar för varje uppdrag. En prioritet hos oss är att säkerställa att våra medarbetare alltid kan leverera högkvalitativ rådgivning till våra kunder, vilket vi gör genom utbildning och kunskapsförmedling inom materialkunskap och teknologier för reparation, säger Markus Steiner.

Reparation och förstärkning kontra rivning och nybyggnation

I många fall ställs reparation och förstärkning mot rivning och nybyggnation, och då är det viktigt att prioritera det bästa valet för beställaren och samhället. Att arbeta med underhåll och reparation ger dessutom värdefull information och kunskap för projektering av nyproduktion. ELU vill bidra till mer långsiktigt hållbarhetstänk inom branschen, där ett av sätten är att rekommendera reparations- och underhållsarbete framför nybyggnation där det är möjligt. Detta görs bland annat genom proaktivitet, LCA-analyser, utbildningar och innovativa tekniker i projekten. På så sätt kan ELU fortsätta utvecklas inom reparationsarbete – och arbeta med långsiktigt hållbara projekt.

Är du nyfiken på att läsa mer om vad ELU gör på temat hållbarhet?

Läs om vår CO2-kalkylator genom att klicka på knappen!

Fatta klimatsmarta beslut i projekteringsprocessen