Hoppa till innehåll

Fatta klimatsmarta beslut i projekteringsprocessen

Grön omställning och klimatbelastning är viktiga frågor för konstruktionsbranschen – och för ELU. 2017 lanserade ELU en CO2-kalkylator som ett led i arbetet att minska konstruktioners miljöpåverkan och belastning på klimatet. Med hjälp av CO2-beräkningar kan ELUs konstruktörer underlätta för sina kunder att kunna göra mer hållbara val, utifrån den klimatbelastning som olika lösningar medför.

Att välja smarta metoder och material har en central roll i projekteringsprocessen. ELU arbetar därför ständigt med att utbilda sina konstruktörer och utveckla sina verktyg – och kan på så sätt skapa konstruktionslösningar som lägger grunden för hållbara samhällen. För att kunna göra verklighet av detta har ELU en tjänst som synliggör koldioxidutsläppen i konstbyggnader och anläggningskonstruktioner.

– För bara några år sedan så hade branschen överlag en väldigt låg insikt i vilken klimatpåverkan stål och betong har. Det är därför roligt att se att något som började med ett excelblad har utvecklats till något som är avgörande för att våra uppdragsgivare ska kunna göra mer hållbara val, säger Johan Hofstedt, uppdragsledare på ELU.

Hur fungerar verktyget?

CO2-verktyget är inbyggt i ELUs modelleringsprogram och kan användas för projekt som ligger i ett tidigt skede under projekteringsprocessen. I verktyget kan man enkelt jämföra olika material och deras relativa klimatpåverkan på varandra. På så sätt kan varje enskild konstruktör få en uppfattning samt uträkning kring vilken klimatpåverkan modellen har, och ELU kan således erbjuda både kunder och uppdragsgivare ett mer hållbart alternativ.

– Genom att ha CO2-verktyget inbyggt i våra modelleringsprogram kan vi numera enkelt bistå våra kunder med att göra informerade val utifrån den klimatbelastning som olika lösningar medför, säger Johan

Genom vår C02-kalkylator kan vi på ELU hjälpa uppdragsgivaren att:

  • koldioxiddeklarera sin konstruktion
  • koldioxidoptimera sin konstruktion
  • diskutera klimatpåverkan och argumentera för hållbara lösningar
  • synliggöra skillnader vad gäller klimatpåverkan mellan olika materia

Klimat smarta beslut i projekteringsprocessen

Vill du läsa om ett av våra många projekt där vi har använt oss av vår CO2-kalkylator? Spana in projektet Förbifart Stockholm!

Förbifart Stockholm