Hoppa till innehåll

Från stenmassa till hållbara vattenmiljöer – MASSA-projektet

MASSA-projektet är ett innovativt forskningsprojekt, initierat av Gaia Arkitektur, som syftar till att omvandla stenmassor till levande vattenmiljöer och på så sätt skapa en symbios mellan stad och natur. Med teknisk kompetens och expertis har ELU Konsult haft en avgörande roll i projektet. Målet för initiativet, att använda stenmassor från tunnelbanebygget för att skapa nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag, strävar efter att vara en förebild för liknande initiativ globalt.

MASSA LAGU, vars motto är ”Från rest till rev”, syftar till att förvandla stadens vattenkanter till dynamiska ekosystem. Redan nu har flera platser identifierats där ekologiska funktioner behöver stärkas, och ELU har varit en drivande kraft i att utveckla innovativa lösningar för detta.

– Vi har format ett strategiskt team som kan ta sig an komplexa utmaningar kopplat till våra vattenmiljöer, och där är ELU en avgörande och inspirerande part. Vi behöver restaurera men också nyskapa beständig och ekologiskt gynnsam infrastruktur i våra vatten. Rev som skapar laguner tex kan bistå det akvatiska ekosystemet att göra sitt livsviktiga arbete. Den maringeologiska expertisen och erfarenheten ELU besitter är en av de avgörande utgångspunkterna när vi mellan många discipliner samskapar innovativa och platsspecifika lösningar. Behovet för denna typ av lösningar är stort och tillsammans ser vi hur vi kan utföra prototyper som också är skalbara, säger Marta Bohlmark, en av initiativtagarna och processledare för MASSA samt VD för Gaia arkitektur.

Tina Carlsson, Ulf Winblad och Dan Svensson från ELU har med konstruktiv och geoteknisk expertis bidragit med värdefull kunskap i projektet. Bland annat genom att modellera och skissa nya revstrukturer, vilket har varit avgörande för att forma stadens vattenmiljöer mot en hållbar framtid. Utöver rent tekniska insatser från ELU såsom workshops, bottenscanningar och skisser, har projektet fungerat som en ögonöppnare för möjligheterna att förbättra den marina miljön i innerstaden.

– Deltagandet i MASSA-projektet markerar en milstolpe för oss på ELU. Det breddar inte bara vår tekniska kompetens inom marinekologi och hållbara strukturer, utan stärker också vårt åtagande att minimera miljöpåverkan och främja återbruk inom branschen, säger Dan Svensson avdelningschef på ELU Konsult.

Utöver ELU har MASSA-projektet engagerat samarbetspartners som Stockholm Stad och KTH. Genom ett nära samarbete aktörerna emellan har projektet lyckats utveckla prototyper för ekologiska livsmiljöer på platser som tidigare saknat sådana. Projektet, som pågått sedan 2020, förväntas fortsätta under fem år.

– Vi hoppas att MASSA-projektets pågående och framtida resultat kan inspirera till fler liknande initiativ och väcka nya diskussioner om hållbar stadsutveckling och miljövänliga lösningar, säger Dan Svensson.

Vill du veta mer om MASSA-projektet?

Få en djupare inblick i det spännande projektet genom att klicka på länken!

massaprojektet.se