Hoppa till innehåll

Förbifart Stockholm – Klimatsmarta konstruktioner ska minska luftföroreningar

Förbifart Stockholm är ett stort och omfattande projekt där ELU har tagit fram samtliga konstruktionshandlingar i Förbifart Stockholms entreprenad Bergtunnlar Skärholmen (FSE209) åt totalentreprenören Subterra. Målsättningen med Förbifart Stockholm är att binda ihop norra och södra Stockholm. Minskad belastning av luftföroreningar i innerstaden och kortare restid förbi Stockholm – något som medför både ekonomiska och klimatmässiga vinster.

Bakgrund

Förbifart Stockholm skapar möjligheter för den snabbt växande regionen. Byggandet av den nya sträckningen av E4:an påbörjades redan 2016 och beräknas vara klart 2030. När arbetet var som mest intensivt var 11 konstruktörer från ELU heltidssysselsatta i uppdraget.

Miljöanpassningar i fokus från start

Sedan 2017 har ELU varit en del av projektet och var tidigt drivande i att belysa potentialen med att använda miljövänligt cement i uppdraget. Genom att redan i ett tidigt skede lyfta och diskutera olika miljöanpassningar tillsammans med beställaren kunde ELU synliggöra möjligheter kopplat till att både optimera mängder samt optimera betongens klimatpåverkan genom smarta val. Efter att ha noggrant undersökt möjligheterna togs beslut om att gå över till grön betong – och ELU kunde snabbt implementera det i bygghandlingarna.

– Som konstruktör har man en viktig roll i att berätta för kunden om miljöanpassningar och visa på vinningarna av detta – och att göra miljösmarta val redan i ett tidigt skede. Dialog och smarta verktyg för att synliggöra fördelarna är enligt oss på ELU nyckelfaktorer för att åstadkomma värdeskapande anpassningar för både kund och miljö, säger Johan Hofstedt, uppdragsledare på ELU.

Vad är grön betong?

Grön betong är betong där delar av cementen ersätts med alternativa bindemedel, som till exempel flygaska. Flygaska bildas när man renar utsläpp från kolkraftverk. Betongen måste uppfylla samma krav som konventionell betong när det gäller styrka och livslängd – men har i jämförelse en betydligt mindre klimatpåverkan.

Vilka resultat kommer projektet medföra?

För trafikanter i Stockholmsområdet innebär den nya sträckningen att man framöver slipper fastna i köer på Essingeleden och belasta innerstaden med luftföroreningar. När förbifarten är helt färdig så kommer restiden förbi Stockholm att kortas vilket hela samhället tjänar på – både ur ett ekonomiskt såväl som ett klimatperspektiv.

– Det har varit ett framgångsrikt projekt där vi genom ett nära samarbete med kund varit lyhörda och snabbfotade. En stor framgångsfaktor har varit ELUs kunskaper inom modern projekteringsteknik med BIM, som gett oss en god framfart i projektet, säger Johan Hofstedt, uppdragsledare på ELU.

Fakta

  • Byggstart/projektstart: 2017
  • Byggherre: Trafikverke
  • Beställare: Subterra Sverige AB
  • Medverkande avdelningar från ELU: Anläggning och Bygg
  • Teknisk omfattning: 3 km huvudtunnel, dubbla tunnelrör och 4 ramptunnlar á 1 km (totalt cirka 25% av Förbifart Stockholms bergdel)

Är du nyfiken på hur ELU hjälper beställare att fatta klimatsmarta beslut i projekteringsprocessen? Läs mer om vår CO2-kalkylator här!

Bildkälla: SBT Sverige AB

Fatta klimatsmarta beslut i projekteringsprocessen

Är du nyfiken på hur ELU hjälper beställare att fatta klimatsmarta beslut i projekteringsprocessen? Läs mer om vår CO2-kalkylator här!

CO2-kalkylator