”På första mötet fick jag ett bra intryck av ELU och de erbjöd mig en plats som jag tackade ja till. Idag är jag nöjd med mitt val och anser att jag fick en bra start på min yrkeskarriär.”