Hoppa till innehåll

Västkustbanan, dubbelspårsutbyggnad

Mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station byggs 24 km dubbelspår. Sträckan, som tidigare varit en stor flaskhals för resande persontrafik i västra Sverige, är en av de sista sträckorna att byggas ut till dubbelspår.

 

Utöver planskilda korsningar, nya växlar och signalsystem kommer 19 nya järnvägsbroar och två nya vägbroar att byggas. ELU har konstruerat fem av dessa järnvägsbroar, varav en är en breddning av en befintlig bro vid Ödåkra station samt en vägbro.

På grund av den korta produktionstiden för byggnadsverken samt för att minska störning i spår har två av broarna lanserats in under tågstopp.

Brotyperna är öppna och slutna plattramar,  samt trågbalksbroar.

Utöver dimensionering har även dynamiska analyser gjorts för att säkerställa komforten för byggnadsverken. All projektering har skett ritningslöst och arbetshandlingarna levererades som BIM-modeller.

Då uppdraget bedrivs som en totalentreprenad så har det krävts mycket samordning mot övriga teknikområden samt produktion för att klara projektets tidplan.

Illustration: ABAKO Arkitektkontor

Fakta

Byggherre:
Trafikverket
Entreprenör:
Skanska Sverige AB
Projekteringskostnad:
2020-2024
Byggkostnad:
2,4 Miljarder