Hoppa till innehåll

Västbegra Allè

Stockholm har fått ett nytt smycke inom infrastrukturen vid Västberga Allé. Här har en ny bågbro i stål växt fram och invigningen ägde rum den 11 september 2017.

Bron är en klassisk bågbro i stål med en spännvidd på ca 105 m som binder samman stadsdelarna på ömse sidor om stambanan. Bågarna lutas inåt för att ge ett visuellt kraftfullt intryck och har delvis målats i en spännande orangeröd kulör.

Bron ingår i en modernisering pga. ett växande trafikflöde med stort fokus på ökad trafiksäkerhet för både ny tungtrafik och utökad gång- och cykeltrafik. Den gamla vägbron i Västberga hade klena pelare placerade mitt i underliggande spårområde och bron hade aldrig klarat av påkörning vid en urspårning. Då nya bron saknar stöd i spårområdet så har denna risk nu helt eliminerats. Vidare har säkerheten och framkomligheten höjts för trafikanter på bron genom att gång- och cykeltrafiken nu är helt åtskild från biltrafiken och framförs på en egen 5 m bredd farbana, total brobredd är 12,6 m.

Då tågtrafiken på den underliggande stambanan inte fick påverkas under byggtiden så inleddes arbetet med att bygga ett kraftigt temporärt skydd över hela spårområdet. Detta fungerade både som skydd för tågtrafiken men även som arbetsplattform vid rivning av den gamla bron och vid byggnation av nya bron. Skyddet utformades med en stålstomme på ca 360 ton och monterades till stor del under de dygn då tågtrafiken var avstängd under påsken 2016.

Brons bågsektion är uppbyggd som rektangulär stållåda med bredd 1,5 m och höjd som varierar från 2,5 m vid anfanget till 1,5 m i bågens hjässa. Brobanan utgörs av en underliggande stållåda i samverkan med betongfarbana.

Stålet tillverkades i mindre segment på verkstad i Gdynia i Polen och transporterades med fartyg och lastbil till Västberga. Huvuddelen av stålet utgörs av kvalitet S460 och total vikt stål är ca 860 ton.

Fakta

Entreprenör:
Hochtief AB
Arkitekt:
GWSK Arkitekter AB
Beställare:
Trafikkontoret