Hoppa till innehåll

Ulvsundadepån, tvärbanans utbyggnad

I och med utbyggnaden av tvärbanan från Alvik vidare norrut mot Solna station erfordrades en ny depå med uppställningsplatser för spårvagnar och ett flertal funktioner för underhåll. Inom området har flera industriverksamheter bedrivits under främst 1900-talet vilket resulterat i ställvis förorenade jordlager.

ELUs uppdrag omfattade geotekniska undersökningar, geoteknisk utredning av grundläggning för systemhandling, geoteknisk riskanalys, stabilitetsutredning av stabilitet mot Ulvsundasjön, upprättande av förfrågningsunderlag för mark- och förstärkningsentreprenader samt bygghandlingar i utförandeskedet för samtliga markförstärkningar (bankpålning, jordarmering, lättfyllning och utskiftning) och temporära sponter.

Fakta

Entreprenör:
Veidekke Entreprenad
Beställare:
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL