Hoppa till innehåll

Tullgarnsbron

Tullgarnsbron planeras knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset, och blir därför en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av Uppsalas södra delar.

Tullgarnsbron är en öppningsbar klaffbro över Fyrisån. Broklaffen är försedd med en pylon, med linor i toppen, och för att öppna bron dras linorna upp på en trumma placerad i maskinrummet på land.

Ingående delar är två fasta brodelar, den öppningsbara klaffen inkl pylon, betongdäck framför landfästena, ledverk, träbrygga, bankpålning och permanent spont. Samtliga konstruktioner grundläggs på pålar.

Broklaff och pylon byggs i rosttrögt stål, och övriga överbyggnader kläs med samma ståltyp. Maskineriet konstrueras av Tikab.

Fakta

Entreprenör:
PEAB
Beställare:
Uppsala kommun