Hoppa till innehåll

Trafikplats Rinkeby, E18 Hjulsta.Kista

Veidekke Entreprenad har på uppdrag av Trafikverket anlagt en ny trafikplats vid Rinkeby i Stockholm. Bland annat har 12 st nya broar byggts. Total betongmängd som användes va ca 20 000 kubikmeter. Veidekke anlitade ELU i ett tidigt skede för att optimera grundläggningsarbetena.

Jordegenskaperna, med mycket lös lera och grundvattennivåer nära markytan, innebär stora utmaningar med att ta fram säkra, kostnadseffektiva lösningar. Ett av önskemålen var att i möjligaste mån undvika spont för grundläggning av brostöden.

Arbetet omfattade bland annat dimensionering av vägar för byggtrafik, lagringsytor, grundvattensänkning, grundläggning av volymställningar samt markförstärkningsarbeten såsom kalkcementpelare och bankpålning, sponter och slänter.

Fakta

Byggherre:
Trafikverket
Entreprenör:
Veidekke Entreprenad
Beställare:
Veidekke Entreprenad