Hoppa till innehåll

Studenthuset Frescati

Universitetets nya byggnad Studenthuset är ett elegant tillskott till skolans befintliga byggnader och ska bland annat utgöra en samlingspunkt för skolans studenter.

Det nya Studenthuset är arbetsplats för omkring 130 anställda på universitetet och studentkåren. Här finns bland annat kårexpedition, studenthälsa, studievägledning och antagningsavdelning. Studenthuset ska utgöra den självklara samlingspunkten för de ca 60 000 studenterna vid Stockholms universitet.

Byggnaden som är på 6 400 m² stod färdig 2013 och kostade 212 miljoner kronor att bygga. Den karakteriseras av tre horisontella element av olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en låda av trä.

Fasadernas utkragningar och grundläggningen med både pålar, plintar och dragstag hör till de konstruktiva utmaningarna i byggnaden. ELU har varit huvudkonstruktör och fuktsakkunnig med miljömässigt högt ställda mål till Miljöbyggnad Silver. Energiförbrukningen projekterades till att bli låga 25 kWh/m².

ELU har haft helhetsansvaret inom konstruktion, geoteknik och fukt.

Fakta

Beställare:
Akademiska Hus i Stockholm