Hoppa till innehåll

Sotenäs

Under två år genomför ELU inspektioner och tillståndsbedömningar för ett urval av Sotenäs kommuns kajer. Syftet med inspektionerna är att fastställa aktuellt tillstånd och funktionalitet. Kajkonstruktionerna är allt från stenmurskajer till betongdäckskajer byggda under första halvan av 1900-talet. Kajerna är belägna i Smögen, Kungshamn, Hovenäset, Hunnebostrand, Malmön och Väjern.

På uppdrag av Sotenäs kommun utför ELU under 2023–2024 inspektioner och tillståndsbedömningar för ett urval av kommunens kajbestånd. Kajerna har olika användningsområden och används av fiskeri- såväl som turistnäringen.

För att fastställa kajkonstruktionens aktuella tillstånd och funktionalitet inspekterar ELU på ett handnära avstånd konstruktionens alla synliga delar ovan vatten. Inspektionen utförs bland annat från flotte och båt men även genom ytsimning. Utifrån inspektionen görs tillståndsbedömningar där rekommendation ges om vilken eventuell åtgärd som bör vidtas. I vissa fall tas även handlingar för reparation fram.

Fakta

Total kajlängd :
ca, 1104 m (inspekteras 2023)