Hoppa till innehåll

Renovering av Rosenbad

Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och som ett led i detta blev det 2019 dags att renovera kvarteret Rosenbad.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900, och i början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har endast enklare underhållsarbete genomförts i byggnaden, varför det nu var nödvändigt med en genomgripande renovering.

Genom renoveringen erbjuds Regeringskansliet som hyresgäst funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Det fanns ett stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen omfattade även en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

ELU har varit med i såväl de tidiga skedena med programhandling och systemhandling, som bygghandling och bygguppföljning.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari 2019 och i augusti 2023 flyttade hyresgästerna in på nytt. Under renoveringen har verksamheten flyttat till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Bildkälla: SFV

Fakta

Entreprenör:
Arcona
Arkitekt:
AoP Arkitekter
Projekteringskostnad:
29 000 000 kr
Projekteringstid:
2017-2021
Beställare:
Statens Fastighetsverk