Hoppa till innehåll

Permanent spont Tingstads pappers nya lagerbygnad

ELU har utfört projektering av permanent spont till AB Tingstads Pappers nya lagerbyggnad i Hisings Kärra i norra Göteborg.

Uppdraget bestod i fullständig dimensionering av spont, hammarband och stag med svets och ståldetaljer samt framtagande av arbetshandlingar och senare även relationshandlingar. Spont dimensionerades för tre långa spontsträckor om totalt 250 meter i varierande geotekniska
förhållanden. Största schaktdjup var upp till 7 meter i lera med mycket låg skjuvhållfasthet.

Dimensionering av stödkonstruktion utfördes enligt Eurokod i säkerhetsklass 3 (SK 3) och geoteknisk kategori 2 (GK 2), för en livslängd på 100 år. De färdiga handlingarna granskades av en oberoende granskare tillhandhållen av byggherren.

Vald stödkonstruktion
Typ: Bakåtförankrad stålspont
Total spontsträcka: 250 meter
Största schaktdjup: 7 meter i lera av mycket låg skjuvhållfasthet
Spontlängder: 3–17 meter
Redovisning: Arbetshandling (17 ritningar) och Beräknings-PM

Fakta

Byggherre:
Tingstad Papper
Entreprenör:
Aarsleef Grundläggning AB
Projekt:
32 000 m2 stor ny lagerbyggnad i Göteborg