Hoppa till innehåll

Norra Länken E20

NL 51 var en av de största entreprenaderna i Norra Länken-projektet och som förbinder Norrtull med Värtahamnen och Lidingö. Tunneln består av en ca 370 m lång cut-and-cover tunnel. För att kunna bygga tunneln kommer en slagen tätspont slås i den lösa lera.

ELU fick i uppdrag att dimensionera en strävad och bergdubbad spont för en temporär järnvägsbro. Det totala schaktdjupet inom sponten var hela 19 m. ELU dimensionerade dessutom en bakåtsträvad spont i mycket nära anslutning till befintlig järnväg med stränga rörelsekrav. För övriga spontkonstruktioner hade ELU en rådgivande roll.

Fakta

Beställare :
Hochteif och Oden