Hoppa till innehåll

KV Iskristallen

Kv Iskristallen ingår som en del i den större omvandlingen av västra Kungsholmen. Området om står inför för en historisk och genomgripande omvandling sträcker sig från Drottningholmsvägen i söder till Ulvsundasjön i norr. Området sträcker sig från Kristinebergs slottspark i sydväst och en bra bit in i Stadshagen i öster. År 2017 när det beräknas vara klart räknar man med att ca 20 000 personer kommer bo här.

Kv Iskristallen avser ca 170 nya bostäder med tillhörande lokaler och garage i västra Kungsholmen, invid Lindhagensplan. Bostäderna består av tre styckent, 7-8 våningar höga punkthus. Dessa punkthus övergår i markplan till en sammanhållande del, bestående av lokaler samt garage. Vissa delar av garaget och förrådsutrymmen kommer att vara belägna upp till tre våningar under färdig marknivå, vilket kommer att medföra stora jordtryck. Grundläggningen kommer att utförs med en platsgjuten bottenplatta där ca 1/3 kommer att bäras av stålpålar p.g.a. att berget faller av mot Lindhagensplan. Resterande del kommer att grundläggas på packad och tätad sprängstensbotten/-fyllning.

Fakta

Beställare:
Skanska Nya Hem