Hoppa till innehåll

KV Fredriksdal

I Hammarby sjöstads västra del ligger området Kvarteret Fredriksdal intill Skansbron, mellan Hammarbyverket, Hammarby Allé och Hammarby Kanal. Inom området kommer Skanska Nya Hem att uppföra bostäder, Skanska Fastigheter kontorsbyggnader och SL en bussdepå. ELU haft i uppdrag att ta fram handlingar för kontorshusen och bostadshusen.

Kv Fredriksdal är nybyggnad av tre kvarter i Hammarby sjöstad kallade Fredriksdalskajen, Fredriksdals Brygga och Fredriksdals Kanal. Stommen består av platsgjutna väggar med kvarsittande form av typ VST och bjälklag av plattbärlag. Ytterväggar är också platsgjutna av typ VST. Byggnaderna kommer vara miljöcertifierade enligt Svanenmärkning. Byggnaderna spänner mellan 8 till 11 våningar och kommer innehålla ca 370 lägenheter, ett garage och kontorsytor.

Fakta

Entreprenör:
Skanska
Arkitekt:
Arkitektkontor
Beställare:
Skanska Nya Hem och Skanska Fastigheter ÅWL, Kjellander+Sjöberg, Brunnberg och Forshed