Hoppa till innehåll

Kistagrenen KG40

Kistagrenen är en utbyggnad av tvärbanan i Stockholm. Det är en tvärförbindelse som ska ge kortare restider, binda ihop olika stadsdelar och knutpunkter, och ge förutsättningar för hållbar stadsutveckling längs sin sträckning.

Kistagrenen sträcker sig från Norra Ulvsunda i Bromma, via Bromma flygplats och Kista, till Helenelund i Sollentuna. Kistagrenen är åtta kilometer lång och innefattar tio nya hållplatser. Projektet omfattar flertalet detaljplaner och passerar genom tre kommuner; Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

I projektet ingår balkbroar för spårvägstrafik vid Enköpingsvägen, Igelbäcken samt Solvallabron. Den del av Solvallabron som går över Mälarbanan utformas som en samverkansbro. Denna del är 160 m lång i tre spann och vid byggnation lyfts den på plats i fyra delar och svetsas sedan ihop. Projekteringen av bron i Igelbäcken har präglats av kravställningar kring Igelbäcken naturreservat. I Bällstakopplet byggs en sluten plattrambro för GC-trafik samt en sluten plattrambro med mellanstöd för vägtrafik som lanseras till slutgiltig position. Projektet innefattar även en breddning av bron över Isafjordsgatan, och en förlängning av tunneln under E18 ingår också. Utöver detta så ska det byggas tråg, stödmurar och andra stödkonstruktioner i samtliga delsträckor.

ELUs uppgift har varit att upprätta bygghandlingar till entreprenören Gülermak samt bistått entreprenören under byggskedet. Konstruktionsredovisningen omfattar förprojektering (RKFM och RPUU), konstruktionsberäkningar, arbetsritningar, underlag till samordningsmodell, arbetsbeskrivning avseende temperatursprickrisk, teknisk beskrivning, stålspecifikation samt tilläggskontrollplaner i erforderlig omfattning. Projekteringen har utförts i både 2D och 3D, där det till exempel i Bällstakopplet varit fördelaktigt med 3D-modellering för att ta hänsyn till många anslutningar mellan konstruktionsdelar. Projektet har präglats av omfattande samordning med angränsande teknikområden, som exempelvis arkitektur.

Fakta

Byggherre:
Trafikförvaltningen Region Stockholm
Entreprenör:
Gülermak Swedish Filial
Arkitekt:
Erik Griffiths, Rundquist Arkitekter