Hoppa till innehåll

Hornstull

Hornstulls nya centrum på Södermalm i Stockholm invigdes 2013 med 11 000 kvm i två plan och en fondbyggnad med en restaurang i tre plan. Två nya torg har skapats och även tunnelbanestationen och busshållplatserna byggdes om.

Projektet var utmanande i flera avseenden med direkt närhet till en av Stockholms viktigaste trafikgenomfarter,tunnelbana och mycket komplexa grundförhållanden.

ELU ansvarade för den geotekniska utredningen, riskanalysen och den geotekniska projekteringen. Ett av projektets stora utmaningar var den djupa sponten och schakten i stadsmiljö. Området är känsligt för omgivningspåverkan. Bland problemen fanns Hornstulls T-baneuppgång, den stora mängden ledningar och kravet att upprätthålla grundvattenytan i byggskedet.

Fakta

Byggherre:
Bonnier Fastigheter
Entreprenör:
Zengun
Arkitekt:
Wester+Elsner
Geokonstruktör:
ELU