Hoppa till innehåll

Hagastaden

Hagastaden utgör en viktig del i Stockholms visionsprogram. Bärande idéer till områdets utveckling är en innovativ och växande region som är och upplevelserik.

ELU har under årens lopp i omgångar varit inblandade i Hagastaden eller Norra stationsområdet som det tidigare kallades. Uppdragen har i huvudsak varit av utredningskaraktär men på senare tid pågår även systemhandlingsprojektering.

I grova drag kan projektet beskrivas som intunnling av den befintliga E4:an samt intunnling av Värtabanan (järnvägstrafik). Ovanpå dessa tunnelsystem skall bostäder och kontor byggas.

Tillkommer gör även parkeringsgarage, omfattande ledningssystem, gator samt parker. Hagastaden är ett mycket komplext projekt med intensiv pågående trafik.

Tredimensionell fastighetsbildning samt olika ägarförhållanden i kombination med frågor kring framtida drift och underhåll ställer också höga krav på tekniska lösningar.

Dimensionering har att ta hänsyn till stora explosionslaster, brand, utrymning, påkörning, vibrationer samt åtkomst.

Flygfoto: Lennart Johansson, Stockholm Stad

Fakta

Byggherre:
Exploateringskontoret
Entreprenör:
Züblin, Hochtief m.fl.
Projekteringskostnad:
10 Mkr
Projekteringstid:
2 år
Byggnadskostnad :
10 miljarder kr