Hoppa till innehåll

E18 Köping-Västjärda

Mellan Köping och Västjädra i Västmanlands län byggs ca 24 km ny motorväg i huvudsak norr om befintlig E18 för att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och främja regional utveckling. Utöver väg och kringliggande arbeten ska 23 nya broar byggas samt 9 befintliga broar behållas.

ELU konstruerar 9 av de tillkommande broarna och brotyperna är plattramar i armerad betong, en samverkansbro med rostfria stålbalkar samt fackverksbro för GC-trafik även den i rostfritt stål. Vid ett av brolägena ska slutna plattramar lanseras in under trafikavstängning.

Utöver dimensionering av broar har även tempspricksanalyser av betongkonstruktioner gjorts inom uppdraget.

ELU levererar BIM-modeller som underlag för granskning av byggherre samt som produktionsunderlag till entreprenören. Detta innebär att det är modellen som är gällande för produktion och vid granskning, med endast ett fåtal ritningar som kompletterande underlag.

Fakta

Byggherre:
Trafikverket
Entreprenör:
Entry AB
Projekterings-/byggtid:
2022-2025