Hoppa till innehåll

Comfort Hotell Arlanda

Comfort Hotell Arlanda Airport ligger endast 50m från Arlandaterminalen och är med sina 20 000m2 och 503 rum ett av Nordens största flygplatshotell. Hotellet är projekterat med en hög miljöklass på nivå Very Good enligt BREEAM.

Fastigheten består av två huskroppar på 11 respektive 14 våningar som sammanbinds med en glasad passage. Entrévåningen sträcker sig under båda husen i markplan och under den ett stort garage i ett plan. Byggnaden är grundlagd under grundvattenytan på berg med en vattentät bottenplatta. Bottenplatta och källarväggar är platsgjutna. Övrig stomme är prefabricerad.

ELUs åtagande har varit att ta fram system- och bygghandlingar för de platsgjutna konstruktionerna och för all stomkomplettering samt att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av prefabstommen. ELU har även haft rollen som huvudkonstruktör genom hela projektet.

Bildkälla: Swedavia

Fakta

Byggherre:
Swedavia
Entreprenör:
Skanska
Arkitekt:
BAU Arkitekter
Projekteringskostnad:
6,4 Mk
Projekteringstid:
2016 – 2018
Stomentreprenör:
Contiga