Vildmannen 7, Biblioteksstan

Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, totalförstördes i en brand i november 2017. Under hösten 2019 påbörjades förberedande arbeten för fastighetens återuppbyggnad.

Skriv ut