Resecentrum Haga

Resecentrum Haga i Göteborg kommer att ansluta till underjordiska Station Haga tillhörande Västlänken. Resecentret inrymmer ytor för resenärservice i entréplan, rulltrappor och hissar ner till stationsnivån samt teknikutrymmen m.m. i källarplan. Byggnaden är totalt ca 700m2 fördelat på källare och entréplan.

Ladda ner PDF Skriv ut