Renovering av Rosenbad

Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och som ett led i detta blev det 2019 dags att renovera kvarteret Rosenbad.

Skriv ut