Pyramiden 4

Lokalerna i Pyramiden 4 blev vis färdigställandet 2018 utsedda till Sveriges snyggaste kontor. Ekologisk hållbarhet var och är ledordet både i uppförandet och driften av byggnaden.

Skriv ut