Illustration av färdigt dubbelspår vid Gamla Uppsala

Ostkustbanan- Markvibrationer

Ostkustbanan genom Gamla Uppsala kommer att få en ny rakare sträckning och samtidigt byggas om till dubbelspår för höghastighetståg. ELU har inom detta projekt haft i uppdrag att kontrollera behovet och dimensionera erforderliga förstärkningsåtgärder kopplade till risk för höghastighetsvibrationer.

Ladda ner PDF Skriv ut