Kv Fredriksdal

I Hammarby sjöstads västra del ligger området Kvarteret Fredriksdal intill Skansbron, mellan Hammarbyverket, Hammarby Allé och Hammarby Kanal. Inom området kommer Skanska Nya Hem att uppföra bostäder, Skanska Fastigheter kontorsbyggnader och SL en bussdepå. ELU haft i uppdrag att ta fram handlingar för kontorshusen och bostadshusen.

 

Skriv ut