Varbergstunneln

ELU har fått i uppdrag att som underkonsult till Tyréns projektera byggnadsverken för dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg. Järnvägsutbyggnaden är en del i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Projekteringen omfattar tidigt skede, med järnvägsplan, systemhandling och detaljplan, med option på bygghandling för totalentreprenad. Projekteringen ska ske i 3D-CAD.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida