Väg 76 förbi Norrtälje

ELU har fått i uppdrag av NCC att konstruera broarna i etapp 2 av Norrtäljes nya förbifart. Väg 76 genom Norrtälje får i projektet en ny sträckning väster om centrum. Det kommer innebära att centrala Norrtälje avlastas och att köer, luftföroreningar och buller minskar. I uppdraget ingår sju broar, varav den största är en 135 m lång bro över Norrtäljeån.