Tingstads nya lagerlokal

ELU har utfört projektering av permanent spont till AB Tingstads Pappers nya lagerbyggnad i Hisings Kärra i norra Göteborg. Uppdraget bestod i fullständig dimensionering av spont, hammarband och stag med svets och ståldetaljer.

Spont dimensionerades för tre långa spontsträckor om totalt 250 m i varierande geotekniska förhållanden. Största schaktdjup var upp till 7 m i lera med mycket låg skjuvhållfasthet.

I uppdraget ingick även framtagande av arbetshandlingar och relationshandlingar.