Pålar i Slussen

På Nordiska Geoteknikermötet (OS för geotekniker) som denna gång hölls i Köpenhamn presenterade Johan Olovsson ett fullskaleförsök med borrade injekterade pålar som utförs inom ramen för Slussen-projektet. Pålarna är instrumenterade med fiberoptiska töjningsgivare för utvärdering av bärförmågan. Resultat och utvärdering av provpålningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för beslut om lämpliga påltyper inom Slussenprojektet.