Hoppa till innehåll

Nytt uppdrag – Spårväg syd

Anläggningsavdelningen i Stockholm har vunnit uppdraget att bistå Trafikförvaltningen med projektering av samtliga byggnadsverk och geokonstruktioner för Spårväg Syd. Spårväg Syd är en ny 17 km lång dubbelspårig snabbspårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg och projektet befinner sig idag i en systemhandlingsfas.

Syftet med projektet är att knyta ihop de regionala stadskärnorna Älvsjö, Fruängen, Skärholmen, Kungens kurva och Flemingsberg för att möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande. Beställare för uppdraget är Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

ELUs uppdrag

I ELUs uppdrag ingår projektering av byggnadsverk i form av flertalet längre och kortare broar, betongtunnlar, tråg och stödmurar samt geokonstruktioner i form av grundförstärkningar och temporära spontkonstruktioner. Anläggningsavdelningen och geoavdelningen i Stockholm är involverade och arbetet påbörjades i februari 2023 och pågår till årsskiftet 2024/25.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Jonas Loberg, avdelningschef för Anläggning Stockholm.

Kontakta oss