Nytt uppdrag inom Nya tunnelbanan – ELU är med på tåget

ELUs anläggningsavdelning har vunnit ytterligare ett kontrakt för Nya tunnelbanan som heter Station Slakthusområdet och Sockenplan 2. Uppdraget består av två delar; en underjordisk station och en del med konstruktioner mellan bergtunneln och markytan. Uppdraget utförs åt den spanska entreprenören OHLA. ELU arbetar sedan tidigare även med station Gullmarsplan åt samma entreprenör.

Pusselbit i stadens fortsatta utveckling

Projektet är en del av den kommande förlängningen av tunnelbanans blå linje till söderort. Utbyggnaden av tunnelbanan är en viktig del i att möjliggöra för en fortsatt växande huvudstad i och med att det skapas nya förutsättningar för bostads- och företagsutvecklingen i Stockholmsområdet. I Slakthusområdet kommer den underjordiska stationen utföras med uppgångar som sammankopplas till den nya bebyggelse som planeras där. Delen med konstruktioner mellan bergtunneln och markytan utförs in närhet av dagens tunnelbanestation Sockenplan.

ELUs uppdrag

ELU kommer att ansvara för samtliga konstruktioner i betong och stål som behövs för att åstadkomma stationen under mark samt de delar som är ovan mark. ELU ansvarar även för de sponter som krävs för byggnationen.

Arbetet påbörjades kring årsskiftet 2022/2023 och kommer att pågå i cirka två år med projektering av förprojekteringar och bygghandlingar. Sedan vidtar byggplatsstöd under produktionsskedet.

Kontakt

Jesper Niland, avdelningschef Anläggning Stockholm
jesper.niland@elu.se