Kvarteret jublet västra Kungsholmen

Kv Jublet avser nybyggande av 240 bostadsrättslägenheter med lokaler och garage i västra Kungsholmen, invid Ulvsundasjön. Kvarteret består av en 9-10 våningar hög U-formad huskropp och ett punkthus, huskropparna kröns med tre stycken villor med utsikt över Ulvsundasjön.

Bostadshusen övergår i markplan till en sammanhållande del, bestående av lokaler samt garage. Vissa delar av garaget och förrådsutrymmen kommer att vara belägna under grundvattennivån.

Kv Jublet ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Guld nivå är målet. Bostäderna får hög miljöprofil med mycket låg energianvändning, nära de nivåer som gäller för passivhus.

 

Beställare är Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Syd