Intervju med Christoffer Svedholm – en framtida specialist

ELU är en av landets ledande bygg- och anläggningskonstruktörer med 45 års
erfarenhet, 180 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.
Verksamheten är uppdelad i tre olika verksamhetsområden: Anläggning, Bygg och
Geoteknik. I och med att ELU är en av de ledande konstruktionsfirmorna i Sverige så
är det viktigt för dem att vara med och utveckla byggnadsbranschen. Detta åstadkoms
till exempel genom att ELU sitter med i olika normkommittéer, har ett nära samarbete
med Sveriges tekniska högskolor och finns tillgängliga på olika branschdagar.

ELU är en arbetsplats att utvecklas på oavsett om du är nyutexaminerad eller har
större rutin inom ditt arbetsområde. ELUs medarbetare kännetecknas av hög
utbildnings- och kunskapsnivå och ett kontinuerligt utvecklingsprogram bidrar till
medarbetarnas engagemang.

Denna vecka ger vi dig en inblick i konstruktören Christoffer Svedholms vardag på
ELU, där ingen dag är den andra lik. 29-åriga Christoffer har inte bara en utan snart
tre examina; sin första examen tog han vid Chalmers 2009, en
Civilingenjör-/Magisterexamen inom väg- och vattenbyggnad med inriktning på
konstruktion. 2013 tog han sin licentiatexamen inom Bro- och stålbyggnad vid KTH
och för närvarande läser han en doktorsexamen inom Bro- och stålbyggnad som
beräknas vara klar 2016.

Bortsett från sin doktorandtjänst på KTH är ELU Christoffers första och enda
arbetsgivare sedan han tog examen från Chalmers. Där har han arbetat i fem år som
konstruktör på anläggningsavdelningen.
Under skoltiden har Christoffer varit praktikant för både Lokalsekretariatet och WSP,
båda lokaliserade i Göteborgsregionen. Under större delen av praktiktiden var
Christoffer placerad på olika byggarbetsplatser för att få så mycket praktiskt kunskap
som möjligt.

– De bästa minnena från byggarbetsplatsen var den goda stämningen i arbetslaget,
säger Christoffer.

Medarbetaren – den viktigaste resursen på ELU
God stämning på arbetsplatsen är viktigt för Christoffer, som menar att det ska vara
roligt att gå till jobbet. ELU är ett företag som vet att den viktigaste resursen för en
konsultfirma är medarbetaren, säger Christoffer.
– Uppdragsledarna på ELU är mycket måna om att lyssna på alla medarbetare för att
kunna erbjuda stimulerande arbetsuppgifter. Därav har jag fått möjlighet att arbeta i
projekt med varierande frågeställningar, både med avseende på konstruktionstyp och
teoretiska frågeställningar och storlek. Utöver ovanstående erbjuder även ELU
mycket gemenskap med olika festligheter, trivselaktiviteter, sportaktiviteter och resor.
Vad beträffar sportaktiviteter brukar jag själv vara med och spela innebandy en gång i
veckan och delta i ett par motionslopp under året.

Christoffer jobbar idag som konstruktör på ELUs anläggningsavdelning i Stockholm.
Där består hans arbetsuppgifter av att konstruera, utveckla nya tekniska lösningar,
göra utredningar och hjälpa kollegor med olika mekaniska problem. Han sitter även
med i teknikrådet på ELU, vilket förutom projekten är kärnan i ELUs
teknikutveckling.

Ingen dag är den andra lik för Christoffer, som menar att det är just det som är det
roligaste med sitt arbete – att det är väldigt varierande.

– Jag kan börja min dag på ELU med att konstruera en bro. Därefter åka iväg på ett
möte innan jag avslutar dagen som övningsassistent i en kurs. Jag tycker också om att
grubbla över tekniska problem, vilket det finns gott om på ELU. Ofta blir man
indragen i ett helt annat projekt bara för att diskutera ett problem eller en teknisk
lösning.

Arbetar med många spännande projekt
Christoffer har medverkat i flera olika projekt under sin tid på ELU. Bland annat har
han under de senaste två och halvt åren varit inblandad i en mängd olika
konstruktioner på Arenastaden i Solna. Christoffer har precis avslutat en utredning
angående möjligheten att öka kapaciteten för sneda pålar på nya Slussen och
tillsammans med sin kollega Per Söderström har han under de senaste två åren arbetat
med ett nytt dataprogram för att dimensionera underbyggnader på broar, tunnlar osv.
Programmet innehåller en hel del ny teknik som tidigare inte använts på den svenska
marknaden.

Vidare har Christoffer under de senaste fyra åren skrivit och varit delaktig i ett flertal
utredningar gällande brodynamik för olika höghastighetsbanor i Sverige.
– Vi har bland annat gjort utredningar på Botniabanan och undersökt om det går att
öka hastigheten på våra befintliga stambanor. Jag är även delaktig i undervisningen på
KTH, både som övningsassistent, lite mer sällan som föreläsare, samt som handledare
för examensarbeten.

Att lyckas hitta en lagom balans mellan att praktiska och teoretiska kunskaper säger
Christoffer är det mest utmanande i sitt arbete.

– Vid upprättande av nya konstruktioner krävs en lång erfarenhet för att välja rätt
tekniskt system och inte missa något på ritningen. Med tanke på min ålder är det
viktigt att det finns erfarna konstruktörer och uppdragsledare som besitter lång
erfarenhet i branschen och är tillgängliga. Jag hade förväntat mig att saker och ting
skulle vara mer uppklarade i branschen. Istället så insåg jag att jag kunde vara med
och bidra med min kunskap, vilket så klart är väldigt tillfredsställande.

På ELU finns det i huvudsak tre olika karriärvägar; uppdragsledare, erfaren
konstruktör och specialist. Christoffer har siktet inställt på specialistvägen.

– Om man ser det på en tioårs period så hoppas jag få möjlighet till en specialisttjänst
på ELU. Utöver detta kommer jag att vara klar med doktorandtjänsten på KTH och
förhoppningsvis även erhållit docenttiteln. Den senare är viktig för att kunna vara med
och bidra till ELUs framtida samarbete med våra tekniska högskolor.

Slutligen frågade vi om Christoffer har några tips om man som ingenjör är intresserad
av att arbeta för ELU.

– ELU har under de senaste 45 åren vuxit till att vara en ledande aktör på den svenska
byggnadsmarknaden. Vi har lyckats åstadkomma detta genom att kontinuerligt
rekrytera personer med rätt kompetens och ett brinnande intresse för det vi gör. Om
man som läsare är intresserad av att arbeta på ELU och passar in på denna profil så är
mitt bästa tips att man hör av sig! Jag själv fick jobb på ELU efter att jag kontaktat
dem i slutet av ex-jobbet, det låg alltså inte någon annons ute.