Gary vinnare till Sven Hansbos priset 2022!

Den 16 mars deltog ELU konsult på Grundläggningsdagen som ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Under dagen blev Gary Axelsson tilldelad Sven Hansbos priset 2022 för sin roll som praktiserande geotekniker av SGFs prisnämnd. Pga. pandemin kunde priset inte delas ut tidigare år och delades därför ut i år.

Motiveringen till vinsten lyder: ”Gary är en uppskattad föredragshållare inom området pålgrundlagda konstruktioner med målsättningen att åskådarna skall inspireras att om möjligt förstå budskapet med föredraget. Gary är utbildad i England och Sverige vilket syns i hans yrkesroll. Gary har i sin forskning målsättningen att förstå beteendet hos en pålgrundlad konstruktion och utnyttja detta sedan i designen och i nya råd vid revidering av befintliga normer. Gary har erfarenhet från avancerade projekt där nya idéer har prövats. Gary är sedan länge involverad i ett arbete med förändring av europastandarderna och inom IEG för att säkerställa att svenska erfarenheter utnyttjas på ett bra sätt. Gary bidrar i sitt arbete till utvecklandet av praktiska tillämpningar som har gjorts tillgängliga för geoteknikerna. Han ifrågasätter och utvecklar teorier som i sin tur bidrar till att det utvecklas till praktiska tillämpningar”.

Tre snabba frågor med Gary:

Vad är din roll på ELU?

– Jag är uppdragsledare i flera uppdrag, men är ofta involverad i andras uppdrag som teknikansvarig och granskare men även som expert och bollplank. Dessutom har jag många externa uppdrag där jag har en expertroll som ”second opinion” eller så jobbar med att påverka innehållet och tillämpningen av den nya Eurokoden inom grundläggning.

Hur känns det att bli tilldelad priset?

– Jag var så klart mycket hedrad att det var Sven Hansbos pris eftersom han var en fantastisk förebild och internationell erkänd som en av de ”stora” geoteknikerna samt att man tyckte jag uppfyllde det speciella kriteriet för priset.

Vad är det bästa med att vara föredragshållare?

– Att man inte kan somna under föreläsningen, man måste vara på tårna och vara beredd på de jobbiga frågorna.  Att hålla föredrag är en slags utbildning för mig också, man måste kunna se helheten och förmedla en logik i det.

Stort grattis Gary!