Förtroendeuppdrag för Gary Axelsson

Gary Axelsson, Tekn Dr och expert inom geokonstruktioner, ingår från och med oktober i ett europeiskt projektteam om fem personer som har åtagit sig uppdraget att skriva nästa generation av Eurokod 7 avseende geokonstruktioner.

Deras ansvarsområde är pålgrundläggning, plattgrundläggning, markförstärkning samt slänter och bankar. Gary kommer vara editor för kapitel Slänter och Bankar samt medansvarig för kapitel Pålgrundläggning. Ett utkast till nya Eurokod 7 kommer står klart i mitten av 2020.