Öppningsbar bro vid Flottsund

ELU tar fram konstruktionsredovisning åt Peab Anläggning för en ny öppningsbar bro över Fyrisån vid Flottsund utanför Uppsala som ska ersätta den gamla svängbron från 1924. Den nya bron är i fyra fack och har en total längd på ca 72 m . Den öppningsbara delen är en klaffbro och de tre tillfartsspannen utgörs av ett i betong och de två andra facken är en samverkansbro med stålbalkar och betongdäck. Stålet i klaff och anslutande spann ska vara i rostfritt duplexstål.

I ELUs uppdrag ingår stålklaff med tillhörande maskineri, klaffkammare och anslutande brofack med underbyggnad. Dessutom ingår ledverk, spont, dykdalber och underbyggnad till en tillfällig bro.