Film om säkerheten i nya Slussen

Slussen är komplex plats där många olika funktioner ska samsas på en begränsad yta. Säkerhet och tillgänglighet är en viktig och prioriterad del i den nya anläggningen, och många specialister är inblandade för att få den bästa lösningen.

Som konstruktörer i projektet är säkerheten förstås högsta prioritet, där såväl hållfasthet som riskminimering för alla våra konstruktioner och bärverk avses. Därtill är robusthet och beständighet är viktiga parametrar i konstruktionen av anläggningen, som är exponerad för den hårda offentliga utomhusmiljön. 

I denna film som Stockholms Stad producerat intervjuas bland andra Dan Svensson på ELU om hur säkerhetstänket genomsyrar hela projektet, och hur vi som konstruktörer bidrar till att skapa säker och trygg mötesplats i nya Slussen.

Via länken nedan når man hela Stockholms Stads filmbibliotek kopplat till Slussen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8123970664A35C14