SEB valde FABEGE och FABEGE valde ELU

FABEGE HAR TECKNAT ETT 20-ÅRIGT AVTAL MED SEB OM ATT HYRA I ARENASTADEN, SOLNA. SEB KOMMER ATT SAMLA STORA DELAR AV SIN VERKSAMHET I STOCKHOLM OCH SKAPAR 4 500 ARBETSPLATSER I NYA KONTORSBYGGNADER I ANSLUTNING TILL MALL OF SCANDINAVIA.


 

Moderna kontor med högt ställda miljö- och energikrav, ett bra kommunikationsläge och ett brett serviceutbud för medarbetarna var några av de krav som ställdes i upphandlingen. SEB:s kontor kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM och avtalet som tecknats är ett Grönt hyresavtal, vilket innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

– Vi är stolta över att Fabege får förtroendet att skapa framtidens kontor för SEB. Att de väljer Arenastaden visar att vi har lyckats i vår ambition med att skapa en attraktiv plats och attrahera ytterligare ett av Sveriges största företag till området, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Den sammanlagda projektkostnaden uppgår till cirka 2,3Mdkr. SEB:s nya kontorsbyggnader beräknas vara färdigställda och tas i bruk i två etapper, varav den första i maj 2017 som motsvarar cirka 60 procent och resterande del i maj 2018.

-Det här är riktigt roligt, säger Johan Karlsson, avdelningschef på ELU. Nu har vi ytterligare ett stort prestigeprojekt där vi får möjlighet att visa vår kompetens och vårt engagemang. Vi sätter ihop ett stort team med geotekniker och byggnadskonstruktörer från både Göteborg och Stockholm.

Bild ovan publicerad av Fabege.