Erik Olsson doktorerar om broar i FRP-komposit

Erik Olsson från ELU deltar som industridoktorand i ett forskningsprojekt om broar i FRP (Fibre Reinforced Polymers) på Chalmers tekniska högskola. FRP är ett konstruktionsmaterial av polymer (plast) där armeringen utgörs av exempelvis glas- eller kolfiber. Detta gör det till ett lätt och beständigt byggmaterial med hög hållfasthet.

Broar i FRP har flera fördelar eftersom de är betydligt lättare än konventionella broar, till exempel kan de färdigtillverkas i fabrik vilket leder till enklare och snabbare montage. Detta har stor betydelse för broar i stadsmiljöer eller andra hårt trafikerade områden där längre trafikavstängningar får stora konsekvenser. Därtill kräver de mycket lite underhållsarbete och har lång livslängd. Dessa fördelar är av stort intresse för många aktörer, både för ägare av infrastruktur, Trafikverket och olika kommuner, men även för industrin där tillverkare av FRP-kompositer får tillgång till nya marknader.

I dagsläget har det inte byggts några broar i FRP i Sverige och en av de största anledningarna är att det ännu inte finns några beställarkrav eller dimensioneringsregler för dessa. Det är också inom området med dimensioneringsregler som forskningen kommer att ske. Teorierna bakom dimensioneringsföreskrifter från andra länder och andra branscher studeras och utvärderas för att se om dessa kan användas i regler och normer för broar i FRP.

I projektet som leds av Swerea deltar, förutom ELU och Chalmers, representanter från byggindustrin, beställare i form av trafikkontoren i Malmö och Göteborg, tillverkare och leverantörer av FRP-kompositer samt andra forskningsinstitut. Arbetet, som också innehåller en licentiatuppsats beräknas ta 2 till 2,5 år och därefter sker en fördjupning med sikte på en doktorsavhandling inom 5 år.

Erik Olsson har mer än 25 års erfarenhet av konstruktion samt handläggning av bro- och anläggningsprojekt med specialinriktning på stålkonstruktioner och då särskilt öppningsbara broar. Erik kommer att dela sin tid mellan Chalmers och ELU med fördelningen 80/20 och kommer att finnas tillgänglig för frågor inom sina specialistområden.