ELUs FoU-chef Costin Pacoste nominerad till Sigge Thernwalls stora Byggpris

Betong.se:s beskrivning:

Costin Pacoste

”Costin Pacoste arbetar som Forsknings- och utvecklingschef (FoU) på ELU konsult där han även arbetar med analys av avancerade byggnadsverk och broar. Han är även adjungerad professor vid KTH där han handleder doktorander och han har publicerat många artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Pacoste har vidare på uppdrag av Trafikverket tagit fram en handbok i FEM (finita elementmetoden) för brokonstruktörer och är en uppskattad föreläsare inom grundundervisning och branschseminarier.”